085 - 488 17 00

De cosmetische markt is nog niet inzichtelijk voor cliënten. Tot op de dag van vandaag zijn er zelfs onbevoegde of onbekwame cosmetische praktijken die cosmetische ingrepen zoals injectables aanbieden. Dat komt de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg natuurlijk niet ten goede. Bovendien geeft dit de cosmetische zorg een slechte naam. Om dit te verbeteren is het kwaliteitskader Cosmetische Zorg opgesteld. Als oprichter en voorzitter van de NVVCC heeft drs. Boonen zich de afgelopen jaren ingezet om tot dit kwaliteitskader te komen. 

Het doel van het kwaliteitskader is te beschrijven wat goede en veilige cosmetische zorg is voor de cliënt en hoe de cosmetische praktijken daaraan kunnen bijdragen. Cliënten moeten duidelijke informatie krijgen en bewust kunnen kiezen voor het ondergaan van een cosmetische ingreep. Het kwaliteitskader geeft inzicht in de kwaliteitseisen en maakt duidelijk wat cliënten van cosmetische zorg mogen verwachten. Het beschrijft de afspraken tussen zorgverleners en zorginstellingen om samen de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren.

 

Drs. Boonen is in 1996 gestart met cosmetische geneeskunde en is een van de grondleggers van de cosmetische chirurgie in Nederland. De cosmetische geneeskunde en chirurgie heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt de laatste 25 jaar. Kwaliteit, kennis en kunde moesten inzichtelijk gemaakt worden.

We zijn 10 jaar geleden gestart met het maken van kwaliteitseisen voor de cosmetische geneeskunde en chirurgie. Na 10 jaar overleg met de diverse overheidsinstanties alsook met de andere beroepsverenigingen binnen de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft de KNMG besloten de cosmetische geneeskunde als profielspecialisme aan te wijzen. Op deze wijze krijgt de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde zijn beslag, niet alleen in het kwaliteitsdocument wat per 1 juli 2019 van kracht gaat, maar ook zodat de consument weet dat de cosmetisch arts een bewezen bekwaamheid en expertise heeft binnen zijn/haar vakgebied.

Op 28 mei 2019 is drs. Boonen als een van de eerste artsen in Nederland gecertificeerd met het profiel “arts cosmetische geneeskunde”.  Vanaf 1 juli 2019 mag hij daarom de titel “cosmetisch arts KNMG” voeren. Deze opleiding valt binnen de criteria van de KNMG en heeft als doel om het medische profielspecialisme Cosmetische Geneeskunde een blijvende plaats te geven tussen de andere medisch vakgebieden in Nederland.

Samen met drs. Adamo heeft drs. Boonen een voordracht gegeven over lipoedeem tijdens de informatiebijeenkomst in Duiven. Zo'n kleine 100 bezoekers werden door drs. Boonen op de hoogte gebracht van de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek naar de liposuctie behandeling van lipoedeem.© 2016 drsboonen.nl | Website door Internetbureau Multisant & Eudokia ID